บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินพิเศษ 2 เดือน กรมบัญชีกลางแจงยิบเข้าวันไหนบ้าง

กรมบัญชีกลางแจงยิบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” รับเงินพิเศษ 2 เดือน 2 เด้ง เงินเข้าวันไหนบ้าง แถมข่าวดี! กดออกมาเป็นเงินสดได้บางส่วน

~

~

~

~

~

~

นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 ตามมติที่ประชุม

~

~

ครม. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ที่เห็นชอบให้สนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ-ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตารางการจ่ายเงินดังนี้
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง

~

~

ทุกวันที่ 1 พ.ย. 64 และ 1 ธ.ค. 64
รัฐจะโอนเงินค่าซื้อสินค้า 700-800 บาท (วงเงินเดิม 200-300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่รัฐใส่ให้อีก 500 บาท)
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

~

~

~

~

~

~

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่
ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน
ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน
ค่ารถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL จำนวน 500 บาทต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
**ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมทบเงินได้ในเดือนถัดไป**

~

~

ทุกวันที่ 18 พ.ย. 64 และ 18 ธ.ค. 64
เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

~

~

~

~

~

~

เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

~

~

เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเงินเอง
**สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้**
ทุกวันที่ 22 พ.ย. 64 และ 22 ธ.ค. 64

~

~

~

~

~

~

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
**สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้**

~

~

ทั้งนี้ สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 จากการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.